STAGING ENVIRONMENT

Competence ProjectInnoasis Language Norwegian

AR & VR / Mixed Reality Workshop

Bli med på generell introduksjon av ulike mixed reality teknologier etterfulgt av en teoretisk og praktisk del workshop i regi av Mechatronics Innovation Lab og Bouvet.

Om Workshopen:

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for endring av prosesser, produkter, tjenester, organisering og forretningsmodeller.

Formålet til MIL er å styrke bedriftenes konkurranseevne og markedsposisjon ved å tilby en rekke innovasjons-tjenester som i dag ikke finnes. De assisterer med å redusere tid fra idé til marked og effektivisere eksisterende produksjonsprosess, samt redusere risiko og kostnader knyttet til innovasjon.

Senteret retter seg mot alle næringer og industrier hvor mekatronikk er relevant.

Med deres teknologier, ressurser og partnere bidrar de til at bedrifter og gründere overkommer innovasjons-barrierer som tilgang til kompetanse, testfasiliteter og teknologi.

AR & VR Workshop er en generell introduksjon av ulike mixed reality teknologier og består av en teoretisk del og en praktisk del. Workshopen gir deltaker innsikt i nyeste teknologier som Microsoft Hololens, Google glass, Apple, HTC Vive, Daqri og Oculus med deres forskjeller og mulige bruksområder. Bruk av 3D scanning og 3D vision i kombinasjon med AR&VR er også inkludert.

Etter gjennomføring vil deltaker være bedre i stand til å se nytteverdi av AR & VR teknologier, deres forskjeller og videre vurdere hvordan teknologien kan benyttes som et verktøy og effektiviseringstiltak i egen virksomhet.

User-case fra Bouvet:

Bouvet Rogaland har bygget et av Norges beste team på AR og VR. Sammen med sine samarbeidspartnere lager de banebrytende løsninger.

I Bouvet verdsetter de riktig bruk av teknologi. De identifiserer, rådgir og utvikler løsninger kundene deres har behov for. De er opptatte av å være modige, og investere og ta sjanser selv om det ikke nødvendigvis gir en umiddelbar gevinst. På bakgrunn av dette startet de i 2015 å investere i utvidet virkelighet, AR.

Siden den gang har de lagt stein på stein og bygget et av Norges beste team på AR. Teamet har en svært tverrfaglig bakgrunn; fra spilldesign til regissørbakgrunn. Felles lager de banebrytende og oppslukende løsninger for energi -og industribransjen.

Lens by Bouvet

Med sin nyutviklede applikasjon for HoloLens kan man vise interessenter, kollegaer og kunder nøyaktig hva en selv ser. Del video, skrivebord og merknader på tvers av lokaliteter og grenser. Lens by Bouvet er tilgjengelig gratis på Microsoft store.

Lens by bouvet er en kommunikasjonsplattform for Microsoft HoloLens 1 og 2 og web. Plattformen gjør det mulig for flere enheter å være koblet på samtalen og man kan kommunisere “handsfree” og sikkert over landegrensene.

Det er satt søkelys på produktivitet og enkelhet for brukeren og løsningen krever ikke pålogging for prøvebruk. I tillegg er Lens by Bouvet modulbasert, og kan enkelt integreres i din egen HoloLens-applikasjon.

Kaffe samt enkel lunsj er inkludert i prisen, velkommen skal du være til Forus Lab!

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event