STAGING ENVIRONMENT

Nordic Edge Expo Language Norwegian

En kommune i vekst – hvordan imøtekomme økende krav til moderne digitale tjenester i offentlig sektor?​

Bli med på denne sesjonen og lær hvordan Ullensaker kommune og Innofactor etablerer en moderne skyplattform for digitale innbyggertjenester i en verden i konstant endring.

Ullensaker har i dag 40 000 innbyggere og er en av landets raskest voksende kommuner (4,5% i 2019). Innen 2030 er innbyggertallet forventet å nå 50 000. Økningen krever en tilsvarende stor økning i kommunens tjenesteproduksjon, men inntektene fra veksten er ikke tilstrekkelig til å håndtere de stadig økende behovene for tjenester og sosial infrastruktur.

Ullensaker har rett og slett ikke råd til å fortsette å levere tjenester på samme måte som før. Basert på brukerbehov og en innovativ tilnærming til teknologi, skal kommunen gi sine innbyggere gode og innovative tjenester med en «sky-først-strategi». ​​

Speakers:​

  • Lars Elstad, leder Innovasjon og Digitalisering, Ullensaker kommune
  • Eirik Engvik, Consultant director, Innofactor​
  • Dag Nyrud, Director Modern Work, Microsoft​

Medarrangører: Microsoft, Innofactor, Ullensaker kommune

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event