STAGING ENVIRONMENT

Nordic Edge Expo

FRAMSIKT – et framtidsscenario mot 2050

Hvordan forbereder vi oss på en framtid vi ikke kjenner?

Når vi våkner opp i 2050, har vi lykkes i å endre samfunnet til å bli bærekraftig og nådd 1,5-gradersmålet? Eller – har vi satt det grønne skiftet på vent?

Samfunnet står overfor store utfordringer som best illustreres av FN sine 17 mål for bærekraftig utvikling. I prosjektet Framsikt har SINTEF sammen med næringsaktører jobbet fram fire framtidsscenarioer 30 år fram i tid.

Scenarioene er rettet mot bygg-, anlegg- og eiendomsnæringa (BAE), Norges største fastlandsnæring, som er sterkt knyttet til de samme endringsdriverne som samfunnet for øvrig. Ved utarbeidelse av scenarioene har SINTEF valgt klima og digital transformasjon som drivere.

– Det grønne skiftet kommer, men om vi lykkes med å nå målene i forhold til global oppvarming, vet vi ikke ennå. Uansett vil digital transformasjon være avgjørende for de som skal stå frem som vinnere på andre siden, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community.

I Framsikt har SINTEF sammen med næringslivet utarbeidet fire ulike bilder av hvordan framtiden kan bli. Vi inviterer med dette til en presentasjon av – og diskusjon rundt – scenarioene. Med oss har vi Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS og Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør i SINTEF Community. Vincent Fleischer, strategidirektør i SINTEF, leder arrangementet. De vil diskutere:

  • Hvordan forbereder vi oss best på en framtid vi ikke kjenner?
  • Kan BAE-næringa være en del av løsningen?
  • Hva må BAE-næringa gjøre for bidra?
Speaker
Read more

Siraj har vært ansatt i OBOS siden 2004 og som konsernsjef siden 2019. Siraj har bred erfaring gjennom ulike stillinger i OBOS og gjennom politiske verv for Kristelig Folkeparti i Oslo kommune. Han var byrådssekretær i byrådsavdelingen for næring og byutvikling i Oslo kommune fra 2000 til 2004.

Speaker
Read more

Blakstad tiltrådte som konserndirektør for SINTEF Community i januar 2020 etter ett år i SINTEF med spesielt ansvar for BAE-sektoren. Det var i denne forbindelse prosjektet Framsikt 2050 ble startet. Hunnes Blakstad er sivilarkitekt med doktorgrad innen arkitektur, eiendomsutvikling og forvaltning og har lang erfaring, både fra næringslivet og forskning. Blant annet fra Telenor, som professor ved NTNU og som divisjonsleder for rådgivere i ÅF, Reinertsen og arkitektkontoret tegn_3.

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event