STAGING ENVIRONMENT

Nordic Edge Language Norwegian

Webinar: Hva er Gnist?

Gnist er et nytt innovasjonsprogram for kommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. På dette webinaret vil du få svar på alle spørsmål rundt Gnist – og hvorfor din kommune bør delta i programmet.

Gnist er et nytt innovasjonsprogram som er særlig rettet mot distriktskommuner. Men programmet er åpent for alle kommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn.

Gnist tar utgangspunkt i konkrete utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn, og legger til rette for en prosess som bidrar til utviklingen av innovative og holistiske løsninger med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov.

På dette webinaret vil du få svar på alle spørsmål rundt Gnist – og hvorfor din kommune bør delta i innovasjonsprogrammet.

Program

  • 10.00-10.15: Velkommen og presentasjon av Gnist. Malin Kock Hansen, DOGA og Bjarne Uldal Nordic Edge.
  • 10.15-10.25: Hvordan styrker vi distriktenes innovasjons- og utviklingskapasitet? Judith Kortgård, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • 10.25-10.35: Stedsutvikling + næringsutvikling = sant. Torbjørn Wekre, Distriktssenteret.
  • 10.35-10.45: Samtale med Krødsherad og Utsira – pilotkommuner i den første utgaven av innovasjonskonkurransen. Ellen Anne Bye, Krødsherad kommune og Rune Solevåg, Utsira kommune.
  • 10.45-11.00: Diskusjon, spørsmål og avslutning.

Gnist er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, KS, Siva, Leverandørutviklingsprogrammet for innovative anskaffelser (LUP), Loft4 og Growlab.

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview