STAGING ENVIRONMENT

Kontakt oss

Du finner oss hos Nordic Edge i Smedvigkvartalet i Stavanger.

Besøksadresse: Løkkeveien 109, 4007 Stavanger

Helen Roth

Helen Roth

Daglig leder – CEO

+47 472 62 374

Odd Helge Løyning

Odd Løyning

Prosjektleder – Prosjektering og planlegging

+47 951 51 277

Kine Norland

Kine Norland

Prosjektleder – Internasjonalisering og marked

+ 47 975 22 123

Ida Regine Sørås

Prosjektleder – Miljø og bærekraft

+47 996 15 820

Atle Riskedal

Atle Riskedal

Forretningsutvikler

+47 982 98 200

Karine Næss Frafjord

Karine Næss Frafjord

Leder kommunikasjon

+47 90 51 53 53

Helen Roth

Helen Roth

Daglig leder – CEO

+47 472 62 374

Odd Helge Løyning

Odd Løyning

Prosjektleder – Prosjektering og planlegging

+47 951 51 277

Kine Norland

Kine Norland

Prosjektleder – Internasjonalisering og marked

+ 47 975 22 123

Ida Regine Sørås

Ida Regine Sørås

Prosjektleder – Miljø og bærekraft

+47 996 15 820

Atle Riskedal

Atle Riskedal

Forretningsutvikler

+47 982 98 200

Karine Næss Frafjord

Karine Næss Frafjord

Leder kommunikasjon

+47 90 51 53 53

Anita Iren Skjølingstad

Prosjektleder – FoU og arrangement

+47 996 26 675