STAGING ENVIRONMENT

Medlemmer

Vi er over 100 medlemmer som samarbeider for å utvikle innovative løsninger for vital infrastruktur i transportsektoren. Vil du bli en av oss?

Company

Lyse

Lyse Group is a Norwegian provider of energy, infrastructure and telecommunication, and is owned by 16 municipalities in South Rogaland. Lyse Group is a substantial national operator within renewable energy, as well as the national leader within fibre-optic broadband.

lyse.no
Company
Multilux

Multlux

Multilux as er en av Norges største leverandører av utendørs belysning. Hovedområder er samferdsel og infrastruktur, idrettsarenaer og parkområder/urbane plasser. I tillegg leverer bedriften belysning til mange andre utendørs bygg og anlegg, industriarealer, kraftverk osv. Multilux ble grunnlagt i 2000, og omsetter i dag for rundt 170 millioner kroner. Bedriften har 34 medarbeidere. Hovedkontoret er lokalisert ved Bø i Telemark, mens salgskontor med showrom er etablert i Oslo. I tillegg har vi salgsrepresentanter i Bergen, Hamar, Moss, Kragerø og Langesund. En stor avdeling for tavleproduksjon er lokalisert i Fredrikstad.

Multilux