STAGING ENVIRONMENT

Våre tjenester

Gjennom våre tjenester skal vi tilrettelegge for samarbeid på tvers av virksomheter, og styrke medlemmenes mulighet for kommersialisering av nye løsninger.

Prosjektutvikling

VIA tilbyr rådgivningstjenester rettet mot SkatteFUNN, miljøteknologi, innovasjonskontrakter, bedriftsnettverk og Norges forskningsråds-program.

Vår rådgiver, Olav Mellemstrand, har mange års erfaring med prosjektutvikling, og bistår klyngemedlemmer med rådgivning av utviklingsprosjekter og utarbeidelse av søknader.

Mer om våre rådgivningstjenester

Internasjonalisering

NTSC kan bidra med rådgivning for å søke internasjonale støtteprogrammer, blant annet mot EU programmer som Horizon 2020. Klyngen tilbyr også eksportprogrammer i samarbeid med partnere.

Vekstprogram

Sammen med Smart City Innovation Cluster tilbyr vi vekstprogrammet “Gründer i vekst”. Programmet har som målsetting å hjelpe gründerbedrifter til raskere vekst.

Mer om vekstprogrammet

Nyheter fra våre medlemmer