STAGING ENVIRONMENT

Prosjektutvikling

VIA tilbyr rådgivningstjenester rettet mot SkatteFUNN, miljøteknologi, innovasjonskontrakter, bedriftsnettverk og Norges forskningsråds-program.

Vår rådgiver, Olav Mellemstrand, har mange års erfaring med prosjektutvikling, og bistår klyngemedlemmer med rådgivning av utviklingsprosjekter og utarbeidelse av søknader.

SkatteFUNN

Skattefunn er en lovfestet rett til alle FoU-prosjektet som skaper ny kunnskap eller frembringer nye ferdigheter hos søker. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Priser

 • Vår-pris (1. jan – 1. juni): 25 000 eks. mva
 • Ordinær: 35 000 eks. mva

Miljøteknologi

Miljøteknologiordningen gjelder produkter, tjenester, prosesser og andre løsninger som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag og skal fremme norsk miljøteknologi i nasjonale og internasjonale markeder. Prosjektene skal ha et betydelig verdiskapingspotensial i Norge

Mer om miljøteknologiordningen
hos Innovasjon Norge

Priser

 • Alternativ 1: 750,- pr time + 2,5% suksesshonorar*
 • Alternativ 2: 30 000,- + 2,5% suksesshonorar*

Innovasjonskontrakter

Innovasjonskontrakter retter seg mot utvikling av nye løsninger for offentlig og privat marked, i dialog med markedet. Innovasjonskontrakter er en tilskuddordning som er basert på forsknings- og utviklingssamarbeid med formål å utvikle et nytt produkt eller løsning som ikke tilbys i markedet.

Mer om innovasjonskontrakter hos Innovasjon Norge

Priser

 • Alternativ 1: 750,- pr time + 2,5% suksesshonorar*
 • Alternativ 2: 30 000,- + 2,5% suksesshonorar*

Bedriftsnettverk

Bedriftsnettverk har som formål å bidra til økt konkurransekraft, lønnsomhet og grunnlag for videre vekst. Bedriftsnettverksprogrammet består av forprosjekt og hovedprosjekt, der hensikten med et forprosjekt er å få utarbeidet ettydelig beslutningsgrunnlag slik at deltakerbedriftene kan fatte en riktig beslutning om et hovedprosjekt bør iverksettes eller ikke.

Priser

 • Alternativ 1: 750,- pr time + 2,5% suksesshonorar*
 • Alternativ 2: 35 000,- + 2,5% suksesshonorar*

Norges Forskningsråd

Forskningsrådet har flere relevante program for våre medlemmer, der søknadstypen IPN (Innovasjonsprosjekt i Næringsliv) og Pilot-T er de som skiller seg mest ut for våre bedrifter. IPN utlyses i flere program, avhengig av anvendelsesområdet for teknologien som skal utvikles.  Pilot-programmene omhandler pilotering/demonstrering av mer moden teknologi, som har kommet noe lenger.

Priser

 • Alternativ 1: 750,- pr time + 2,5% suksesshonorar*
 • Alternativ 2: 55 000,- + 2,5% suksesshonorar*

* Suksesshonorar: Hvorfor tar vi et suksesshonorar på 2,5%?

For VIA er det viktig å stimulere til utvikling, og hjelpe de beste prosjektene med å sikre seg offentlig finansiering for redusert FoU-risiko. For å få det til, har vi lagt oss på en linje hvor noe av kostnadene på alle slike tjenester dekkes av klyngen. For å ta igjen underdekningen, har vi kalkulerert oss frem til at vi ved et suksesshonorar på 2,5%, og med suksess i 1 av 3 prosjekter, vil kunne drifte uten tap. Vi håper selvfølgelig på høyere suksessrate, og at tjenesten vil komme klyngen til gode i form av mer handlekraft i den videre utviklingen av klyngen.

Foretak i vansker?

Selskap som er i vansker, kan etter EØS-regelverket ikke motta offentlige tilskudd til FoU-prosjekt. Definisjonen for om et foretak er i vansker for SMB-bedrifter er i hovedsak:

 • ​Eldre enn 3 år
 • Dersom mer enn halvparten av selskapets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap.
 • Defininsjonen for “aksjekapital” inkluderer overkurs der det er relevant

​Du kan finne mer informasjon om dette i Statsstøtteregelverket.

Member stories