STAGING ENVIRONMENT

Nordic Edge Expo Language Norwegian

Bruk av Azure AI til fallforebygging for pasienter innen helse- og omsorgsektoren

Hør erfaringer fra Sykehuset Østfold og Inmeta på hvordan de har benyttet Azure AI til fallforebygging for pasienter innen helse- og omsorgsektoren.

Pasienter som faller ut av sengen og skader seg, eller i verste instans dør er et stor problem for Sykehus verden over. Sykehuset Østfold var tidlig ute med et prosjekt for å se om man kunne benytte eksisterende sensorer i markedet innenfor spillteknologi for å fange opp om pasienter hadde falt ut av sengen. Etter hvert ble Inmeta involvert i arbeidet for å bistå, men med vår AI ekspertise ønsket vi heller å se på hvorvidt vi kunne gå fra en reaktiv til en proaktiv tilnærming. I stedet for å se om en pasient hadde falt ut av sengen, gikk vi gang med arbeidet for å predikere ved hjelp av AI om en pasient ville falle ut av sengen, og hvordan kunne vi gjøre dette rimelig og med høy grad av treffsikkerhet? Dette ville i så fall ha stor samfunns- og helsemessige gevinster.

Speakers: ​

  • Xiaopeng Li, Product Marketing Manager Data & AI at Microsoft
  • Jarl Schjerverud, Prosjektleder Sykehuset Østfold HF
  • Christian Johansen, Head of Solutions, Inmeta Consulting AS

Medarrangører: Microsoft, Inmeta, Sykehuset Østfold

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event