STAGING ENVIRONMENT

Language NorwegianSmart City Innovation Cluster

IoT & Smart Sensor Workshop med Mechatronics Innovation Lab

Få innsikt i det nyeste innen sensor- og kommunikasjonsteknologier på denne workshopen.

Etter gjennomføring vil deltaker være bedre i stand til å se nytteverdi av smart instrumentering og vurdere hvordan dette kan benyttes for å øke ytelse i eksisterende maskinpark og prosess. Denne workshopen gir en generell introduksjon av ulike sensor- og kommunikasjonsteknologier som vision, laser, ultralyd, I/O-link etc med deres forskjeller og mulige bruksområder. Teknologier fra blant andre Creaform, Leica, Omron og Pepprl+Fuchs adresseres. Det blir både en teoretisk del og en praktisk del.

Enkel lunsj samt kaffe/te er inkludert.

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview