STAGING ENVIRONMENT

Nordic Edge Expo

Veikart for Grønn konkurransekraft i norske kommuner – trenger vi det ?

Veien til et grønt næringsliv krever mange initiativ i samspill mellom næringsliv, myndigheter og forskere. Disse initiativene byr på muligheter og utfordringer. Hvordan navigerer vi oss fram?

Men skal vi lykkes med et grønt skifte må vi omsette politiske diskusjoner og intensjoner til konkret politikk. Det betyr at næringslivet må bevege seg fra en økonomisk aktivitet som slipper ut klimagasser, til en som fremmer FNs bærekraftsmål.

SINTEF og NHO har utviklet en rapport som viser til omfang og mulighetsrom for Grønn Konkurransekraft i Trondheimsregionen. Vi inviterer til webinar med presentasjon av rapporten og paneldebatt om veien videre for å sikre grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen.

En kortversjon av rapporten kan leses ved å trykke her.

Arrangementet ledes og modereres av SINTEF – ved markedssjef Marie Bysveen og forskningsdirektør Petter Støa.

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event